ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์กฺระ-เปาะ
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงgrà-bpɔ̀
ราชบัณฑิตยสภาkra-po
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/kra˨˩.pɔʔ˨˩/(สัมผัส)

คำนามแก้ไข

กระเปาะ

  1. เรียกสิ่งที่มีสัณฐานคล้ายคลึงรูปนูนกลม