ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย: กระ สาบ
  • จำนวนพยางค์: 2

คำนามแก้ไข

กระษาปณ์

  1. เงินตราที่ทำด้วยโลหะ

คำพ้องความแก้ไข

  1. กษาปณ์