ภาษาเบงกอลแก้ไข

คำนามแก้ไข

নাম (นาม)

  1. ชื่อ

ภาษาอัสสัมแก้ไข

คำนามแก้ไข

নাম (นาม)

  1. ชื่อ

ภาษาฮาชองแก้ไข

คำนามแก้ไข

নাম (นาม)

  1. ชื่อ