เปิดเมนูหลัก

ภาษาบาลีแก้ไข

คำนามแก้ไข

ঝাপন (ฌาปนก.

  1. อีกรูปหนึ่งของ ฌาปน

วิภัตติแก้ไข