เปิดเมนูหลัก

ภาษาบาลีแก้ไข

คำนามแก้ไข

গাম (คามช.

  1. อีกรูปหนึ่งของ คาม

วิภัตติแก้ไข