ภาษาฮินดีแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาสันสกฤต भवति (ภวติ, เป็น)

คำกริยาแก้ไข

แม่แบบ:hi-verb form

  1. บุรุษที่สาม เอกพจน์ ปัจจุบันกาล มาลาบอกเล่าของ होना (โหนา)