ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

साहस (สาหสช. (อูรดู ساہس‎)

  1. หัวใจ