ภาษาบาลีแก้ไข

คำนามแก้ไข

सामणेर ช.

  1. รูปอักษรเทวนาครีของ สามเณร

การผันรูปแก้ไข