ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

समुद्र (สมุทฺรช. (อูรดู سمدر‎)

  1. น้ำ