ภาษาสันสกฤตแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาอินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม *ćikš- (เรียนรู้); ร่วมเชื้อสายกับ ภาษาอเวสตะ 𐬯𐬌𐬑𐬱𐬆𐬨𐬥𐬀(สิฃเศอ̂ะมนะ, มีความรู้ (คุณศัพท์)), 𐬯𐬌𐬑𐬱𐬀𐬌𐬌𐬀(สิฃศะยะ, มีความรู้ (กริยา))

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

शिक्षा (ศิกฺษาญ.

 1. การเรียน, การเรียนรู้
 2. ความรู้, ศิลปะ, ทักษะ

การผันรูปแก้ไข

Feminine ā-stem declension of शिक्षा
กรรตุการกเอกพจน์ शिक्षा (ศิกฺษา)
สัมพันธการกเอกพจน์ शिक्षायाः (ศิกฺษายาห์)
เอกพจน์ ทวิพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก शिक्षा (ศิกฺษา) शिक्षे (ศิกฺเษ) शिक्षाः (ศิกฺษาห์)
สัมโพธนาการก शिक्षे (ศิกฺเษ) शिक्षे (ศิกฺเษ) शिक्षाः (ศิกฺษาห์)
กรรมการก शिक्षाम् (ศิกฺษามฺ) शिक्षे (ศิกฺเษ) शिक्षाः (ศิกฺษาห์)
กรณการก शिक्षया (ศิกฺษยา) शिक्षाभ्याम् (ศิกฺษาภฺยามฺ) शिक्षाभिः (ศิกฺษาภิห์)
สัมปทานการก शिक्षायै (ศิกฺษาไย) शिक्षाभ्याम् (ศิกฺษาภฺยามฺ) शिक्षाभ्यः (ศิกฺษาภฺยห์)
อปาทานการก शिक्षायाः (ศิกฺษายาห์) शिक्षाभ्याम् (ศิกฺษาภฺยามฺ) शिक्षाभ्यः (ศิกฺษาภฺยห์)
สัมพันธการก शिक्षायाः (ศิกฺษายาห์) शिक्षयोः (ศิกฺษโยห์) शिक्षानाम् (ศิกฺษานามฺ)
อธิกรณการก शिक्षायाम् (ศิกฺษายามฺ) शिक्षयोः (ศิกฺษโยห์) शिक्षासु (ศิกฺษาสุ)

คำสืบทอดแก้ไข

ภาษาฮินดีแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาสันสกฤต शिक्षा (ศิกฺษา)

คำนามแก้ไข

शिक्षा (ศิกฺษาญ. (อูรดู شکشا‎)

 1. การศึกษา
  इस देश में शिक्षा का स्तर गिर गया है।
  อิส เทศ เมํ ศิกฺษา กา สฺตร คิร คยา ไหฯ
  ในประเทศนี้ มาตรฐานการศึกษาอยู่ในภาวะเสื่อมถอย
 2. บทเรียน, คำสอน
  इस कहानी की शिक्षा यह है।
  อิส กหานี กี ศิกฺษา ยห ไหฯ
  นี่คือบทเรียนที่ได้จากเรื่องเล่า
  तुम्हें इससे शिक्षा लेनी चाहिये।
  ตุมฺเหํ อิสเส ศิกฺษา เลนี จาหิเยฯ
  มันจะเป็นบทเรียนสำหรับคุณ

คำพ้องความแก้ไข

คำประสมแก้ไข