ภาษาฮินดีแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

ยืมจากภาษาสันสกฤต विशेषण (วิเศษณ).

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

विशेषण (วิเศษณช. (อูรดู وشيشن‎)

  1. คำคุณศัพท์

การผันรูปแก้ไข

การผันรูปของ विशेषण
เอกพจน์ พหูพจน์
ทางตรง विशेषण (วิเศษณ) विशेषण (วิเศษณ)
ทางอ้อม विशेषण (วิเศษณ) विशेषणों (วิเศษโณํ)
เรียกขาน विशेषण (วิเศษณ) विशेषणो (วิเศษโณ)

ลูกคำแก้ไข