ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

विद्यालय (วิทฺยาลยฺ)

  1. โรงเรียน