ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

वस्त्र (วสฺตฺรฺ)

  1. ผ้า