ภาษาฮินดี

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

लिङ्ग (ลิงฺคช. (การสะกดภาษาอูรดู لِن٘گ‎)

  1. การสะกดแบบอื่นของ लिंग (ลิํค)

การผันรูป

แก้ไข