ภาษาฮินดี

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

भेद (เภทฺ)

  1. หัวใจ