ภาษาฮินดี แก้ไข

คำนาม แก้ไข

भेद (เภทฺ)

  1. หัวใจ