ภาษาฮินดี

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

भाग्य (ภาคฺยฺ)

  1. ถ้วย