ภาษาเนปาลแก้ไข

คำนามแก้ไข

बुद्ध (พุทฺธ)

  1. พระพุทธเจ้า

ภาษาบาลีแก้ไข

คำนามแก้ไข

बुद्ध (พุทฺธช.

  1. อีกรูปหนึ่งของ พุทฺธ

การผันรูปแก้ไข

ภาษามราฐีแก้ไข

คำนามแก้ไข

बुद्ध (พุทฺธช.

  1. พระพุทธเจ้า

คำแผลงแก้ไข

ภาษาสันสกฤตแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

รูปผัน Past participle ของ बोधति (โพธติ, ตื่น)

คำนามแก้ไข

बुद्ध (พุทฺธช.

  1. พระพุทธเจ้า

คำสืบทอดแก้ไข

คำยืมแก้ไข

ภาษาฮินดีแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

ภาษาสันสกฤต बुद्ध (พุทฺธ)

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

बुद्ध (พุทฺธช. (อูรดู بدھ‎)

  1. พระพุทธเจ้า

คำพ้องความแก้ไข

คำแผลงแก้ไข