ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

प्रत्यय (ปฺรตฺยยช.

  1. ปัจจัย (ประกอบคำ)