ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

पद (ปทฺ)

  1. เท้า
  2. กวี