ภาษาฮินดีแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาสันสกฤต पत्त्र (ปตฺตฺร)

คำนามแก้ไข

पत्र (ปตฺรช. (อูรดู پتر‎)

  1. จดหมาย
  2. กระดาษ, เอกสาร, บัตร
  3. ใบไม้