ภาษาสันสกฤตแก้ไข

คำนามแก้ไข

नाम (นา-มะ)

  1. นาม
  2. ชื่อ