ภาษาบาลีแก้ไข

คำนามแก้ไข

नाम (นามก.

  1. รูปอักษรเทวนาครีของ นาม

การผันรูปแก้ไข

ภาษาสันสกฤตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

แม่แบบ:sa-noun form

  1. กรรตุการกเอกพจน์ของ नामन् (นามนฺ)
  2. สัมโพธนการกเอกพจน์ของ नामन् (นามนฺ)
  3. กรรมการกเอกพจน์ของ नामन् (นามนฺ)
  4. แม่แบบ:com form