ภาษาบาลีแก้ไข

คำนามแก้ไข

नदी (นทีญ.

  1. อีกรูปหนึ่งของ นที

การผันรูปแก้ไข

ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

नदी (นทีญ.

  1. แม่น้ำ

การผันรูปแก้ไข

การผันรูปของ नदी
เอกพจน์ พหูพจน์
ทางตรง नदी (นที) नदियाँ (นทิยา̐)
ทางอ้อม नदी (นที) नदियों (นทิโยํ)
เรียกขาน नदी (นที) नदियो (นทิโย)