ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

नक्षत्र (นกฺษตฺร)

  1. ดาว