ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

दुग्ध (ทุคฺธฺ)

  1. นม