ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

ग्रंथ (คฺรํถฺ)

  1. หนังสือ