ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

इस्लाम (Islām)

  1. (ศาสนาอิสลาม) อิสลาม