ภาษาบาลีแก้ไข

คำนามแก้ไข

अहि (อหิช.

  1. รูปอักษรเทวนาครีของ อหิ

การผันรูปแก้ไข