ภาษาอาหรับแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

نَهْر หรือ نَهَر (นัฮร หรือ นะฮัรช. (พหูพจน์ أَنْهَار(อันฮาร) หรือ أَنْهُر(อันฮุร) หรือ نُهُر (นุฮุร) หรือ نُهْر (นุฮร) หรือ نُهُور(นุฮูร))

  1. แม่น้ำ

การผันรูปแก้ไข

ลูกคำแก้ไข