เปิดเมนูหลัก

ภาษาฮีบรูแก้ไข

คำนามแก้ไข

עין

  1. ตา