ภาษาฮีบรูแก้ไข

คำนามแก้ไข

יַתּוּשׁ (yatûshช.

  1. ยุง