ภาษายูเครนแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

четве́р (แชตแวรช. อชีว.

  1. วันพฤหัสบดี