ภาษายูเครนแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

вівто́рок (วิวตอ̂รอ̂กญ. อชีว.

  1. วันเสาร์

ภาษาเซอร์โบ-โครเอเชียแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

су̀бота ญ. (อักษรละติน sùbota)

  1. วันเสาร์

การผันรูปแก้ไข