ภาษายูเครนแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

кві́тка (กวิตกาญ. อชีว.

  1. ดอกไม้