е U+0435, е
CYRILLIC SMALL LETTER IE
д
[U+0434]
Cyrillic ж
[U+0436]

ภาษาร่วม

แก้ไข

ตัวอักษร

แก้ไข

е (อักษรตัวใหญ่ Е)

  1. ตัวอักษรในอักษรซีริลลิก ส่วนใหญ่ใช้แทนสระ /ʲe/, /je/ เทียบได้กับอักษรละติน e หรืออักษรกรีก ε (epsilon)