ภาษารัสเซียแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

груша (กรูฌาญ. อชีว.

  1. แพร์