ภาษารัสเซีย แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

คำนาม แก้ไข

груша (กฺรูฌาญ. อชีว.

  1. แพร์