ภาษารัสเซียแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

год (โกดช. อชีว.

  1. ปี