ภาษารัสเซียแก้ไข

การอ่านออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

гала́ктика (กาลักตีกาญ. อชีว.

  1. กาแล็กซี