ดูเพิ่ม: năm, nấm, และ nặm

ภาษามาร์แชลล์

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

ņam̧

  1. ยุง