ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

ĉambron (ชัมบโรน)

  1. เอกพจน์กรรมการกของ ĉambro