ภาษาไอซ์แลนด์แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

ís ช. (เอกพจน์สัมพันธการก íss, พหูพจน์กรรตุการก ísar)

  1. น้ำแข็ง