ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zuo4 (จู้อิน ㄗㄨㄛˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zuò