ภาษาอังกฤษแก้ไข

zirconium (สัรโคนียัม)

คำนามแก้ไข

  1. เซอร์โคเนียม