ภาษากวางตุ้งแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zi4

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zi4 (จู้อิน ㄗˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ