ภาษากวางตุ้ง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

zi4

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

zi4 (จู้อิน ㄗˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ