ภาษากวางตุ้งแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zi3

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zi3 (จู้อิน ㄗˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ