ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

zhuo2 (จู้อิน ㄓㄨㄛˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zhuó