ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

zhua1 (จู้อิน ㄓㄨㄚ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zhuā