ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zhu1 (จู้อิน ㄓㄨ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zhū