ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhou4 (จู้อิน ㄓㄡˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhòu