ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zhou4 (จู้อิน ㄓㄡˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zhòu