ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zhou1 (จู้อิน ㄓㄡ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zhōu