ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

zhi1 (จู้อิน )

  1. การสะกดแบบอื่นของ zhī